10/06/15

Os contidos deste blog non responden á organización habitual doutras bitácoras: do máis recente ó máis antigo; senón que están estruturados en temas, unidades ou "triscos" para servir de apoio ás clases de Lingua e literatura galegas.
A medida que avance o curso, irei "colgando" novos materiais e facendo novas ligazóns e, ó mesmo tempo, quitarei os contidos dos temas traballados, ós que se poderá acceder a través dun enlace ó "google drive". 
Dadas as características deste blog, os comentarios están deshabilitados, pero podedes contactar comigo a través do correo electrónico: bepeal1@gmail.com
Por último, desexarvos un bo curso 2018-19!